Logo


  • Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên

    Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - Kiên Giang
    CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG : 1. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp 2. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân 3. Chuyên viên Giám sát hoạt động 4. Giao dịch viên 5. Chuyên viên Hỗ trợ phát triển kinh doanh MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỤ THỂ CÁC VỊ TRÍ : 1. Chức danh: Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Mô tả công việc: Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh
    Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ