Logo


  • THIẾT KẾ RẬP, SƠ ĐỒ NGÀNH MAY

    Trang Phục Ngoài Trời PC - Bình Định
    - Nhận tài liệu kỹ thuật của khách hàng, thiết kế và phát triển mẫu rập. - Chịu trách nhiệm làm tất cả mẫu rập (thiết kế/copy/thử độ co rút/nhảy size/sơ đồ/mẫu rập đại trà/ rập và mẫu kiểm tra). - Chịu trách nhiệm nhập dữ liệu mẫu rập vào máy tính và nhảy size, đi sơ đồ. - Kiểm tra định mức sau khi nhận màu, size chi tiết từ bộ phận Merchandiser. - Điều chỉnh rập theo ý kiến của khách hàng. -
    Tuyencongnhan - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ