Logo


  • Sales Manager

    CHIẾN LƯỢC NHÂN LỰC - Bình Dương
    - Quản lý team sales và phát triển thị trường trong và ngoài nước. - Thường xuyên đi công tác tại Châu Á. - Khai thác khách hàng, tìm kiếm khách hàng sử dụng sản phẩm bao bì của công ty - Đào tạo và phát triển nhân viên. - Lên kế hoạch, theo dõi và báo cáo Yêu cầu - Tốt nghiệp đại học các ngành - Kinh nghiệm quản lý sales nhà cung cấp nguyên liệu có liên quan trong ngành in ấn, bao bì,
    Tim viec nhanh - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ