Logo


  • Nhân Viên Thiết Kế Kiểu Dáng Công Nghiệp

    Sản Xuất và Thương Mại Tân Á Hưng Yên - Hưng Yên
    - Phát thảo hình ảnh ý tưởng sản phẩmThiết kế, tạo dáng, dựng, vẽ 3D sản phẩm. - Cải tiến chất lượng, hình ảnh sản phẩm. - Hỗ trợ các công việc liên quan về thiết kế giữa các phòng ban. - Theo dõi và giám sát yêu cầu mỹ thuật của sản phẩm. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp. - Phối hợp với bộ phận Marketing thiết kế các ấn phẩm thương hiệu như tờ rơi, tem nhãn mác,
    Tuyencongnhan - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ