Logo


  • Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

    SX TM CÔNG NGHỆ NHỰA Á CHÂU - Bình Dương
    - Vận hành máy đùn, chỉnh công thức, phối màu, phân tích vật liệu và kiểm tra cơ tính Ngoài ra còn có các công việc sau: 1. Nhận mẫu từ khách hàng và nhận nguyên vật liệu từ kho 2. Chuẩn bị công thức chạy mẫu 3. Chạy mẫu phù hợp với mẫu của khách hàng 4. Kiểm tra chất lượng hạt mẫu trước khi giao. 5. Ép chíp / thổi màng theo yêu cầu từ văn phòng 6. Phân tích chất lượng các sản phẩm thử
    Tim viec nhanh - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ