Logo


  • Họa viên D

    Xây Dựng Và Thương Mại Green World - Kiên Giang
    - Đọc, hiểu bảng vẽ kiến trúc. - Khảo sát, đo đạc công trình thực tế. - Triển khai bản vẽ kỹ thuật, bảng vẽ thiết kê nội thất. - Chủ trí công việc khi được yêu cầu. - Thực hiện các công việc khác phù hợp với khả năng khi Trưởng bộ phận yêu cầu. chung Số năm kinh nghiệm: 1 Năm Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên Bằng cấp tối thiểu: Trung cấp chung: - Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng. - Đọc hiểu
    Tuyendung - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ