Logo


  • Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm

    Tuyển Công Chức - Thành phố Hồ Chí Minh
    Thực hiện công văn số 6607/SYT-TCCB ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thông báo: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG : 279 viên chức. STT Vị trí viên chức cần tuyển dụng Mã ngạch Số lượng cần tuyển 1 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 40 2 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 8 3 Dược sĩ hạng III V.08
    Tuyển Công Chức - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ