Logo


  • 1 kế toán tổng hợp

    Sản Xuất Tổng Hợp Châu á - Bình Định
    - Lập báo cáo thuế quý, Biết làm báo cáo tài chính cuối năm . Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán Việt Nam - Theo dõi thu chi nội bộ - Theo yêu cầu của lãnh đạo - Làm việc tại: 77 Biên Cương, Cụm tiểu thủ KCN Nhơn Hoà, An Nhơn, Bình Định Quyền lợi được hưởng Được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động - Lương khởi điểm: 3-5 triệu - Lương thử việc: 4.000.000đồng/tháng (phụ cấp cơm trưa 15.000đ
    Tuyencongnhan - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ