Logo


  • [Japan] Nhân viên thiết kế CAD

    Hirayama Việt Nam - Hà Nội
    - Thiết kế máy theo bản vẽ hoặc sản phẩm của công ty Yêu cầu: - Tốt nghiệp Đại Học ( Chuyên ngành cơ khí, tự động hóa, kỹ thuật v.v…) - Có kinh nghiệm về AUTO CAD hoặc các phần mềm thiết kế tương đương như CATIA, NX, SOLID WORK v.v… - Tiếng Nhật : N4 trở lên hoặc tương đương - Nơi làm việc : Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Chế độ : Giống nhân viên người Nhật - Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã
    Hirayama Việt Nam - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ