Logo


Hiển thị việc làm 1 - 2 trong tổng số 2
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Kỹ Sư Thực Phẩm

  Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế NASI - Hải Phòng
  Đánh giá điều kiện sản xuất, quyết định cho sản xuất. Giám sát quy trình sản xuất sản phẩm. Kiểm soát sản phẩm, đánh giá cảm quan và giám sát thao tác công nhân...
  Careerlink VN - 15 ngày trước
 • Nhân Viên Hành Chính

  Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế NASI - Hải Phòng
  Biên phiên dịch/ Thông dịch viên. Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính văn phòng....
  Careerlink VN - 29 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.