Logo


Hiển thị việc làm 1 - 7 trong tổng số 7
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Hành Chính Văn Phòng

  Công Nghiệp Fullwei Việt Nam - Bắc Ninh
  Yêu cầu công việc. Được tham gia các hoạt động cộng đồng của công ty - Chế độ đãi ngộ cạnh tranh,thưởng theo năng lực. Xem xét tăng lương hàng năm....
  Tuyencongnhan - 26 ngày trước
 • Quản Lý Kho

  Công Nghiệp Fullwei Việt Nam - Bắc Ninh
  Yêu cầu công việc. Được tham gia các hoạt động cộng đồng của công ty - Chế độ đãi ngộ cạnh tranh,thưởng theo năng lực. Xem xét tăng lương hàng năm....
  Tuyencongnhan - 26 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật

  Công Nghiệp Fullwei Việt Nam - Bắc Ninh
  Yêu cầu công việc. Được tham gia các hoạt động cộng đồng của công ty - Chế độ đãi ngộ cạnh tranh,thưởng theo năng lực. Xem xét tăng lương hàng năm....
  Tuyencongnhan - 26 ngày trước
 • Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

  Công Nghiệp Fullwei Việt Nam - Bắc Ninh
  Yêu cầu công việc. Được tham gia các hoạt động cộng đồng của công ty - Chế độ đãi ngộ cạnh tranh,thưởng theo năng lực. Xem xét tăng lương hàng năm....
  Tuyencongnhan - 26 ngày trước
 • Nhân Viên Nhân Sự

  Công Nghiệp Fullwei Việt Nam - Bắc Ninh
  Yêu cầu công việc. Được tham gia các hoạt động cộng đồng của công ty - Chế độ đãi ngộ cạnh tranh,thưởng theo năng lực. Xem xét tăng lương hàng năm....
  Tuyencongnhan - 26 ngày trước
 • Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

  Công Nghiệp Fullwei Việt Nam - Bắc Ninh
  Yêu cầu công việc. Được tham gia các hoạt động cộng đồng của công ty - Chế độ đãi ngộ cạnh tranh,thưởng theo năng lực. Xem xét tăng lương hàng năm....
  Tuyencongnhan - 26 ngày trước
 • Nhân Viên Kinh Doanh & Mua Hàng

  Công Nghiệp Fullwei Việt Nam - Bắc Ninh
  Yêu cầu công việc. Được tham gia các hoạt động cộng đồng của công ty - Chế độ đãi ngộ cạnh tranh,thưởng theo năng lực. Xem xét tăng lương hàng năm....
  Tuyencongnhan - 26 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.