Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 19
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Giao dịch viên

  VietaBank - Hà Nội
  Đảm bảo tuân thủ tốt chất lượng phục vụ và quy trình nghiệp vụ của VietABank. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ chứng từ và thao tác ta...
  VietaBank - 2 ngày trước
 • Chuyên viên Tư vấn pháp lý

  VietaBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện tư vấn pháp lý về hoạt động ngân hàng cho các đơn vị nội bộ của VietABank, khách hàng (khi có yêu cầu)....
  VietaBank - 1 ngày trước
 • Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

  VietaBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đảm bảo tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ phê duyệt hồ sơ tín dụng theo quy định của VietABank nhằm kiểm soát rủi ro và chất lượng bán hàng....
  VietaBank - 1 ngày trước
 • Giao Dịch Viên - Khu Vực Phía Bắc

  Ngân Hàng Thương Mại Việt Á - Hà Nội
  Đảm bảo tuân thủ tốt chất lượng phục vụ và quy trình nghiệp vụ của VietABank. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ chứng từ và thao tác ta...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 1 ngày trước
 • Chuyên Viên Quản Trị Thanh Khoản

  Ngân Hàng Thương Mại Việt Á - Hà Nội
  Quản lý trạng thái vốn của ngân hàng đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc, và các hạn mức an toàn thanh khoản theo quy định của NHNN và nội bộ VietABank....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 7 ngày trước
 • Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

  VietaBank - Hà Nội
  Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tín dụng, huy động và các sản phẩm cá nhân khác của VAB; bán chéo các SPDV doanh
  VietaBank - 2 ngày trước
 • Giao Dịch Viên - Khu Vực Phía Bắc

  Ngân Hàng Thương Mại Việt Á - Hải Phòng
  Đảm bảo tuân thủ tốt chất lượng phục vụ và quy trình nghiệp vụ của VietABank. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ chứng từ và thao tác ta...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 1 ngày trước
 • Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý

  Ngân Hàng Thương Mại Việt Á - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện tư vấn pháp lý về hoạt động ngân hàng cho các đơn vị nội bộ của VietABank, khách hàng (khi có yêu cầu)....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 1 ngày trước
 • Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

  Ngân Hàng Thương Mại Việt Á - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đảm bảo tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ phê duyệt hồ sơ tín dụng theo quy định của VietABank nhằm kiểm soát rủi ro và chất lượng bán hàng....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 1 ngày trước
 • Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý

  Ngân Hàng Thương Mại Việt Á - Hà Nội
  Thực hiện tư vấn pháp lý về hoạt động ngân hàng cho các đơn vị nội bộ của VietABank, khách hàng (khi có yêu cầu)....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 7 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.