Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 14
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân viên Hành chính nhân sự

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Theo quy định của Vietbank. Hoàn tất các chứng từ mua sản phẩm/dịch vụ hành chính quản trị theo qui định của Vietbank, chuyển Nhân viên hành chính chi tiêu...
  VietBank - 12 ngày trước
 • Chuyên viên-nhân viên Tư vấn

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Theo qui định của Vietbank. Thực hiện việc đón tiếp, nắm bắt nhu cầu khách hàng;...
  VietBank - 12 ngày trước
 • Nhân viên Xây dựng cơ bản

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Theo quy định của Vietbank. Đảm bảo sự phù hợp công năng sử dụng, các điều kiện làm việc và tuân thủ theo quy chuẩn thiết kế của nhà nước và của Vietbank....
  VietBank - 12 ngày trước
 • Giao dịch viên

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tiếp xúc và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tiền gửi, thẻ và các sản phẩm liên kết của Vietbank cho khách hàng....
  VietBank - 12 ngày trước
 • Chuyên viên Giám sát hoạt động cấp tín dụng

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Xây dựng hệ thống xếp hạng/các tiêu chí đánh giá về chất lượng triển khai hoạt động tín dụng của các cá nhân/đơn vị thực thi các công việc liên quan đến tín
  VietBank - 12 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện rà soát, kiểm tra quá trình tác nghiệp định kỳ, ngăn ngừa Rủi ro hoạt động (RRHĐ) và đảm bảo chất lượng kiểm soát; Triển khai cơ chế rà soát các
  VietBank - 12 ngày trước
 • Chuyên viên Chính sách Quản lý tín dụng

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đầu mối xây dựng, cập nhật, điều chỉnh văn bản liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng tín dụng (bao gồm xây dựng quy định, quy trình kiểm soát gian lận
  VietBank - 12 ngày trước
 • Chuyên viên Tài trợ thương mại

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tư vấn và đưa ra các giải pháp về tài trợ thương mại cho Khách hàng (qua điện thoại/email/ gặp trực tiếp) bao gồm: sản phẩm dịch vụ TTTM, hợp đồng ngoại,
  VietBank - 12 ngày trước
 • Chuyên viên PR

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Theo qui định của Vietbank. Hiểu biết cơ bản về các sản phẩm, dịch vụ của Vietbank. Quản lý và lưu hồ sơ liên quan theo quy định Vietbank và theo tiêu...
  VietBank - 12 ngày trước
 • Thực Tập Sinh Ngân Hàng

  CTY tư vấn đầu tư TSUS - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực tập tại Ngân Hàng theo thời gian quy định Tìm kiếm , tư vấn Khách Hàng theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc Hỗ Trợ hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ của Khách hàng
  My Work - 15 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.