Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 18
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân viên Hỗ trợ tín dụng (có kinh nghiệm)

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện các thủ tục về sản phẩm, dịch vụ tín dụng khi khoản cấp tín dụng đã được duyệt. Phối hợp với bộ phận/nhân viên nghiệp vụ liên quan hoặc hướng dẫn
  VietBank - 11 ngày trước
 • Giao dịch viên

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tiếp xúc và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tiền gửi, thẻ và các sản phẩm liên kết của Vietbank cho khách hàng....
  VietBank - 11 ngày trước
 • Nhân viên Xây dựng cơ bản

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Theo quy định của Vietbank. Đảm bảo sự phù hợp công năng sử dụng, các điều kiện làm việc và tuân thủ theo quy chuẩn thiết kế của nhà nước và của Vietbank....
  VietBank - 11 ngày trước
 • Nhân viên Hành chính Quản trị

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Theo quy định của Vietbank. Hoàn tất các chứng từ mua sản phẩm/dịch vụ hành chính quản trị theo qui định của Vietbank, chuyển Nhân viên hành chính chi tiêu...
  VietBank - 11 ngày trước
 • Chuyên viên Tài trợ thương mại

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tư vấn và đưa ra các giải pháp về tài trợ thương mại cho Khách hàng (qua điện thoại/email/ gặp trực tiếp) bao gồm: sản phẩm dịch vụ TTTM, hợp đồng ngoại,
  VietBank - 11 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện rà soát, kiểm tra quá trình tác nghiệp định kỳ, ngăn ngừa Rủi ro hoạt động (RRHĐ) và đảm bảo chất lượng kiểm soát; Triển khai cơ chế rà soát các
  VietBank - 11 ngày trước
 • Chuyên viên PR

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Theo qui định của Vietbank. Hiểu biết cơ bản về các sản phẩm, dịch vụ của Vietbank. Quản lý và lưu hồ sơ liên quan theo quy định Vietbank và theo tiêu...
  VietBank - 11 ngày trước
 • Chuyên viên Giám sát tuân thủ hoạt động cấp tín dụng

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Xây dựng hệ thống xếp hạng/các tiêu chí đánh giá về chất lượng triển khai hoạt động tín dụng của các cá nhân/đơn vị thực thi các công việc liên quan đến tín
  VietBank - 11 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý danh mục tín dụng

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Quản lý danh mục tín dụng theo chính sách tín dụng của Vietbank. Quản lý các giới hạn tín dụng theo quy định của NHNN và theo quy định nội bộ của Vietbank....
  VietBank - 11 ngày trước
 • Chuyên viên Marketing

  VietBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Theo qui định của Vietbank. Hiểu biết cơ bản về các sản phẩm, dịch vụ của Vietbank. Quản lý và lưu hồ sơ marketing theo quy định Vietbank và theo tiêu...
  VietBank - 11 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.