Logo


Hiển thị việc làm 1 - 8 trong tổng số 8
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • công nhân đóng gói

  Việt Pan- Pacific - Nam Định
  - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 30 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền lợi: - Lương khởi điểm: 3-5
  Vieclam Vietnam - 28 ngày trước
 • công nhân các bộ phận khác

  Việt Pan- Pacific - Nam Định
  - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 30 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền lợi: - Lương khởi điểm: 3-5
  Vieclam Vietnam - 28 ngày trước
 • công nhân sửa máy may

  Việt Pan- Pacific - Nam Định
  - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 30 Nam/Nữ, độ tuổi từ 23 đến 35. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền lợi: - Lương khởi điểm: 3-5
  Vieclam Vietnam - 28 ngày trước
 • công nhân là

  Việt Pan- Pacific - Nam Định
  - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 20 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền lợi: - Lương khởi điểm: 3-5
  Vieclam Vietnam - 28 ngày trước
 • công nhân cắt

  Việt Pan- Pacific - Nam Định
  - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 30 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền lợi: - Lương khởi điểm: 3-5
  Vieclam Vietnam - 28 ngày trước
 • công nhân may

  Việt Pan- Pacific - Nam Định
  - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 1000 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 35. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền lợi: - Lương khởi điểm: 3
  Vieclam Vietnam - 28 ngày trước
 • công nhân vệ sinh

  Việt Pan- Pacific - Nam Định
  - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 15 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền lợi: - Lương khởi điểm: 3-5
  Vieclam Vietnam - 28 ngày trước
 • kho

  Việt Pan- Pacific - Nam Định
  - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên - Số lượng tuyển: 35 Nam/Nữ, độ tuổi từ 24 đến 35. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Quyền lợi: - Lương khởi điểm: 3-5
  Vieclam Vietnam - 28 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.