Logo


Hiển thị việc làm 1 - 7 trong tổng số 7
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Trưởng Phòng Hệ Thống

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  2-5 năm kinh nghiệm. Ít nhất 3 năm làm về Hệ thống quản lý chất lượng. Phối hợp với các phòng ban trong công ty lập kế hoạch, mục tiêu chất lượng/môi...
  Careerlink VN - 19 giờ trước
 • Quản Lý Kho

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  2-5 năm kinh nghiệm. Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương. Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công....
  Careerlink VN - 9 ngày trước
 • Kế Toán Tổng Hợp

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  2-5 năm kinh nghiệm. Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;...
  Careerlink VN - 19 giờ trước
 • Trợ lý Tổng Giám Đốc

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  1-2 năm kinh nghiệm. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Tiếp nhận thông tin chỉ đạo, truyền đạt thông tin của Tổng Giám Đốc đến các phòng ban có...
  Careerlink VN - 21 ngày trước
 • Chuyên Viên Tuyển Dụng

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  Có kinh nghiệm từ 2 năm đến 5 năm làm việc thực tế. 2-5 năm kinh nghiệm. Chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyển dụng của công ty....
  Careerlink VN - 21 ngày trước
 • Trưởng Phòng Nhân Sự

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  2-5 năm kinh nghiệm. Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương. Tổi thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực quản trị HCNS....
  Careerlink VN - 9 ngày trước
 • Trợ lý Tổng Giám Đốc

  Vaude Viet nam - Thanh Hóa
  Số Năm Kinh nghiệm:. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Tiếp nhận thông tin chỉ đạo, truyền đạt thông tin của Tổng Giám Đốc đến các phòng ban có...
  Dulieuvieclam - 21 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.