Logo


Hiển thị việc làm 1 - 4 trong tổng số 4
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Phó Giám Đốc Sản Xuất

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  2-5 năm kinh nghiệm. Ϲó tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ngành mɑy, nhà máy sản xuất FƊI quy mô từ 700 công nhân trở lên....
  Careerlink VN - 8 ngày trước
 • Trưởng Phòng Hệ Thống

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  2-5 năm kinh nghiệm. Ít nhất 3 năm làm về Hệ thống quản lý chất lượng. Phối hợp với các phòng ban trong công ty lập kế hoạch, mục tiêu chất lượng/môi...
  Careerlink VN - 8 ngày trước
 • Quản Lý Kho

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  2-5 năm kinh nghiệm. Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương. Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công....
  Careerlink VN - 28 ngày trước
 • Trưởng Phòng Nhân Sự

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  2-5 năm kinh nghiệm. Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương. Tổi thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực quản trị HCNS....
  Careerlink VN - 8 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.