Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 19
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

  VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Đường 2B KCN Phú Mỹ 1 yêu cầu tuyển Nhân viên như sau:. 01 nhân sự....
  Careerlink VN - 6 ngày trước
 • NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

  VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Đường 2B KCN Phú Mỹ 1 yêu cầu tuyển Nhân viên như sau:. 1 nhân sự....
  Careerlink VN - 6 ngày trước
 • NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG

  VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Đường 2B KCN Phú Mỹ 1 yêu cầu tuyển Nhân viên như sau:. Trình ký phiếu giao hàng, hóa đơn;...
  Careerlink VN - 7 ngày trước
 • TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

  VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu
  * Giúp việc cho Ban Giám đốc: - Giúp việc cho Ban Giám đốc chỉ đạo và theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của chương
  Careerlink VN - 6 ngày trước
 • NHÂN VIÊN MUA HÀNG

  VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Đường 2B KCN Phú Mỹ 1 yêu cầu tuyển Nhân viên như sau:. Thực hiện việc mua hàng theo đúng quy trình của Công ty, Tập đoàn đảm...
  Careerlink VN - 6 ngày trước
 • NHÂN VIÊN TRẠM CÂN

  VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Đường 2B KCN Phú Mỹ 1 yêu cầu tuyển Nhân viên như sau:. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực trạm cân, cân xe, hàng hóa ra vào...
  Careerlink VN - 5 ngày trước
 • NHÂN VIÊN THỦ KHO

  VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Đường 2B KCN Phú Mỹ 1 yêu cầu tuyển NHÂN VIÊN THỦ KHO như sau:. Có khả năng tiếp thu và sắp xếp hàng hóa;...
  Careerlink VN - 6 ngày trước
 • NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

  VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Đường 2B KCN Phú Mỹ 1 yêu cầu tuyển nhân sự như sau:. Kiểm tra, giám sát công tác nhập, xuất hàng hóa, vật tư, phế phẩm, phế...
  Careerlink VN - 6 ngày trước
 • NHÂN VIÊN ATLĐ – PCCC – VSMT

  VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm. Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Đường 2B KCN Phú Mỹ 1 yêu cầu tuyển Nhân viên như sau:....
  Careerlink VN - 6 ngày trước
 • CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY

  VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu
  Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Đường 2B KCN Phú Mỹ 1 yêu cầu tuyển Vận hành máy như sau:. 15 Nhân viên....
  Careerlink VN - 6 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.