Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 42
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Các Nông trường của VINECO trên khắp cả nước. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CANH TÁC ĐỒNG RUỘNG....
  Vietnam Works - 24 ngày trước
 • Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Các Nông trường của VINECO trên khắp cả nước. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CANH TÁC ĐỒNG RUỘNG KHU VỰC QUẢN LÝ....
  Vietnam Works - 24 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Các Nông trường của VINECO trên khắp cả nước. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC/TƯỚI TIÊU NÔNG TRƯỜNG....
  Vietnam Works - 24 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Biên Hòa
  Các Nông trường của Vineco miền Bắc/Miền Nam. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NẤM....
  Vietnam Works - 24 ngày trước
 • Chuyên viên Kỹ thuật Sản xuất

  VINECO - Hà Nội
  1. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CANH TÁC ĐỒNG RUỘNG KHU VỰC QUẢN LÝ. • Lập kế hoạch sản xuất theo thực tế trên đồng ruộng tại 1 số khu vực được giao quản
  VinGroup - 23 ngày trước
 • viên Kỹ thuật Tự động hóa

  VINECO - Hà Nội
  1. Giám sát, điều phối quá trình xây lắp nhà kính Phối hợp, hỗ trợ giám sát xây dựng tại farm thực hiện công tác điều phối và giám sát quá trình xây lắp nhà
  VinGroup - 23 ngày trước
 • viên Kỹ thuật Sản xuất

  VINECO - Hà Nội
  1. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CANH TÁC ĐỒNG RUỘNG  Thực hiện các hoạt động kỹ thuật trồng trọt, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân.
  VinGroup - 23 ngày trước
 • viên Kỹ thuật Sản xuất Nấm

  VINECO - Hà Nội
  1. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NẤM Thực hiện triển khai các hoạt động sản xuất nấm theo kế hoạch Sản xuất:  Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất nấm theo yêu
  VinGroup - 23 ngày trước
 • viên Kỹ thuật Cơ điện

  VINECO - Hà Nội
  1. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC/TƯỚI TIÊU NÔNG TRƯỜNG.  Trực tiếp vận hành hệ thống tưới tiêu, hệ thống điện, các trang thiết bị điện.
  VinGroup - 23 ngày trước
 • Chuyên viên Kỹ thuật Sản xuất Nhà kính

  VINECO - Hà Nội
  1. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG NHÀ KÍNH  Thực hiện các hoạt động kỹ thuật trồng trọt, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân trong
  VinGroup - 23 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.