Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 48
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Theo dõi, đánh giá và xử lý các vấn đề xảy ra trong quá trình sản xuất, đóng gói....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 6 ngày trước
 • Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Hải Phòng
  Các Nông trường của VINECO trên khắp cả nước. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CANH TÁC ĐỒNG RUỘNG KHU VỰC QUẢN LÝ....
  Vietnam Works - 25 ngày trước
 • Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Soạn thảo và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu:....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 9 ngày trước
 • Chuyên Viên Bảo Vệ Thực Vật

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Các Nông trường của VINECO trên khắp cả nước. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG....
  Vietnam Works - 25 ngày trước
 • Nhân viên Hành chính nhân sự

  VINECO - Hải Phòng
  • Thực hiện công tác hỗ trợ kiểm soát nhân sự cho Giám đốc Nông trường • Thực hiện quản lý tài sản thuộc quản lý của HCNS tại Nông trường. • Theo dõi và quản
  VinGroup - 24 ngày trước
 • Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nhà Kính

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Hải Phòng
  Các Nông trường của VINECO tại Miền Bắc/Miền Nam. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG NHÀ KÍNH....
  Vietnam Works - 25 ngày trước
 • Giám Đốc Quản Lý Sản Xuất Vùng Miền Nam

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Phối hợp với Khối liên quan (Khối kinh doanh, Khối Kỹ thuật, Khối Hỗ trợ - Nhân Sự) lập kế hoạch cơ cấu sản phẩm chiến lược và phát triển vùng theo cơ cấu
  Vietnam Works - 10 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Các Nông trường của VINECO trên khắp cả nước. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CANH TÁC ĐỒNG RUỘNG....
  Vietnam Works - 25 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  1. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC/TƯỚI TIÊU NÔNG TRƯỜNG.  Trực tiếp vận hành hệ thống tưới tiêu, hệ thống điện, các trang thiết bị điện.
  Vietnam Works - 25 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO - Biên Hòa
  Các Nông trường của Vineco miền Bắc/Miền Nam. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NẤM....
  Vietnam Works - 25 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.