Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 20
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân Viên Bảo Vệ Thực Vật

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Hà Nội
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Điều tra sâu bệnh trên toàn bộ ruộng, đánh giá mức độ gây hại....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 27 ngày trước
 • Trưởng Bộ Phận Quản Lý Sau Thu Hoạch

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Nắm bắt kế hoạch sản xuất sản phẩm mới để xây dựng chiến lược và kế hoạch cho hệ thống quản lý chất...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 30 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nấm

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Hà Nội
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NẤM....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 25 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Tam Phước Đồng Nai

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Đồng Nai
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Trực tiếp vận hành hệ thống tưới tiêu, hệ thống điện, các trang thiết bị điện....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 25 ngày trước
 • Chuyên Viên Văn Thể

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Lên ý tưởng, kế hoạch tổ chức chương trình/hoạt động/phong trào Văn thể mỹ tại đơn vị....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 2 ngày trước
 • Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính Kế Toán

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO | Hà Nội, Hồ Chí Minh - Việt Nam
  1. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tính chính xác, hợp lý của các số liệu đối với các Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính của Công ty. 2. Đánh giá tình
  Vietnam Works - 21 ngày trước
 • Thủ Kho

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Hà Nội
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Chịu trách nhiệm toàn bộ số liệu nhập/xuất kho, đảm bảo tính chính xác....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 25 ngày trước
 • Nhân Viên Kế Toán

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Lâm Đồng
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Lập hóa đơn bán hàng, hạch toán doanh thu và cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 5 ngày trước
 • Trưởng Bộ Phận Quản Lý Sau Thu Hoạch

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  Nắm bắt kế hoạch sản xuất sản phẩm mới để xây dựng chiến lược và kế hoạch cho hệ thống quản lý chất lượng sau thu hoạch Đăng ký hồ sơ, xây dựng và quản lý hồ
  CareerBuilder - 30 ngày trước
 • Đội Trưởng Kỹ Thuật ME

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC/TƯỚI TIÊU NÔNG TRƯỜNG....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 19 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.