Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 51
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên viên Văn Thể

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Lên ý tưởng, kế hoạch tổ chức chương trình/hoạt động/phong trào Văn thể mỹ tại đơn vị....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 1 ngày trước
 • Chuyên Viên Thu Mua

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Chịu trách nhiệm về các hoạt động thu mua kịp thời đáp ứng được các yêu cầu của các đơn hàng....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 10 ngày trước
 • Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Theo dõi, đánh giá và xử lý các vấn đề xảy ra trong quá trình sản xuất, đóng gói....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 3 ngày trước
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nấm

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Hà Nội
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NẤM....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 24 ngày trước
 • Nhân Viên Bảo Vệ Thực Vật

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Hà Nội
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Điều tra sâu bệnh trên toàn bộ ruộng, đánh giá mức độ gây hại....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 26 ngày trước
 • Giám Đốc Nông Trường

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CANH TÁC....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 10 ngày trước
 • Thực Tập Sinh Phòng Cung Ứng

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Hỗ trợ việc kiểm tra và theo dõi việc giao hàng từ kho tổng đến các nhà hàng....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 4 ngày trước
 • Đội Trưởng Kỹ Thuật Sản Xuất Nấm Tam Đảo

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VINECO | Hà Nội, Vĩnh Phúc - Việt Nam
  1. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NẤM Tổ chức sản xuất nấm theo kế hoạch Sản xuất: Chủ trì quy hoạch và thiết kế chi tiết khu vực sản xuất nấm Lập
  Vietnam Works - 7 giờ trước
 • Thủ Kho

  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO - Thành phố Hồ Chí Minh
  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VINECO. Chịu trách nhiệm toàn bộ số liệu nhập/xuất kho, đảm bảo tính chính xác....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 18 ngày trước
 • Kế Hoạch Sản Xuất

  Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp VinEco - Lâm Đồng
  Chuyên viên Kế hoạch Sản xuất sẽ hỗ trợ trong tất cả các hoạt động của Nông trường bao gồm việc lập kế hoạch, giám sát, điều phối và phối hợp các hoạt động
  My Work - 12 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.