Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 78
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân viên QHKH Cá Nhân

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  •Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm được giao. •Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt
  TienPhong Bank - 10 ngày trước
 • Cộng tác viên Kế toán chi tiêu nội bộ

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hỗ trợ tiếp nhận và trình ký hồ sơ của kế toán khu vực miền nam. Hỗ trợ scan, đóng quyển các bộ hồ sơ, chứng từ hàng ngày. Hỗ trợ kê khai doanh thu dịch vụ
  TienPhong Bank - 1 ngày trước
 • Cộng tác viên nhập liệu

  TienPhong Bank - Hà Nội
  Kiểm tra, phản hồi với đơn vị kinh doanh và nhập liệu thông tin chấm điểm xếp hạng tín dụng của khách hàng doanh nghiệp trên toàn hệ thống vào hệ thống chấm
  TienPhong Bank - 30+ ngày trước
 • Cộng tác viên Thuế

  TienPhong Bank - Hà Nội
  Cập nhật bảng kê hàng hóa mua vào Kiểm tra các hóa đơn đầu vào Chấm các TK thuế liên quan: TK 453100000, 353201000,353202000……. Lập báo cáo thuế Các công
  TienPhong Bank - 1 ngày trước
 • Kiểm toán viên-Kiểm toán viên chính

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ, đột suất liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, kế toán & kho quỹ, kiểm tra tuân thủ trong các hoạt động khác. Xác định các
  TienPhong Bank - 6 ngày trước
 • Giao dịch viên

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  •Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hang •Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ
  TienPhong Bank - 10 ngày trước
 • Cộng tác viên

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tổ chức triển khai (bổ trí địa điểm, lớp học, trang thiết bị, tài liệu…) các chương trình đào tạo theo kế hoạch được duyệt; Quản lý, hỗ trợ Giảng viên/Học
  TienPhong Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên bán sản phẩm cho vay mua ô tô

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  •Chịu trách nhiệm gia tăng doanh số bán sản phẩm mũi nhọn là oto tại chi nhánh •Chịu trách nhiệm về tìm kiếm, khai thác các nguồn khách hàng mới có nhu cầu
  TienPhong Bank - 14 ngày trước
 • Cộng tác viên

  TienPhong Bank - Hà Nội
  Hỗ trợ thực hiện các tài liệu liên quan đến việc triển khai kết nối giữa TPBank với các đối tác Fintech và cổng thanh toán. Hỗ trợ thực hiện triển khai và
  TienPhong Bank - 22 ngày trước
 • Kiểm soát viên Hỗ trợ Tín dụng

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện và kiểm soát giải ngân tín dụng, phát hành bảo lãnh tập trung, kiểm soát phát hành L/C tập trung tại Hội sở cho các đơn vị trên toàn hệ thống Thực
  TienPhong Bank - 30 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.