Logo


Hiển thị việc làm 1 - 6 trong tổng số 6
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân Viên QA Hệ Thống Xử Lý Nước RAS QA

  Thủy sản Australis Việt Nam - Khánh Hòa
  Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam. Thủy sản / Hải sản, Hàng hải, Quản lý chất lượng (QA/QC). 1 - 2 Năm....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 14 ngày trước
 • Nhân Viên Bảo Trì Tàu Biển

  Thủy sản Australis Việt Nam - Khánh Hòa
  Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam. Thủy sản / Hải sản, Hàng hải, Bảo trì / Sửa chữa. 1 - 2 Năm. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 14 ngày trước
 • Quản Lý Bảo Trì Tàu Biển Mantenance Manager

  Thủy sản Australis Việt Nam - Khánh Hòa
  Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam. Thủy sản / Hải sản, Hàng hải, Bảo trì / Sửa chữa. 1 - 2 Năm. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 14 ngày trước
 • Nhân Viên QA Hệ Thống Xử Lý Nước (RAS QA)

  Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam - Khánh Hòa
  Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn Yêu Cầu Công Việc Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành liên quan công nghệ môi trường,
  CareerBuilder - 15 ngày trước
 • Nhân Viên Bảo Trì Tàu Biển

  Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam - Khánh Hòa
  Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn Yêu Cầu Công Việc Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành liên quan như kỹ thuật máy móc
  CareerBuilder - 15 ngày trước
 • Quản Lý Bảo Trì Tàu Biển (Mantenance Manager)

  Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam - Khánh Hòa
  Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn Yêu Cầu Công Việc Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành liên quan như kỹ thuật máy móc
  CareerBuilder - 15 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.