Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 94
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ 2017

  Techcombank - Hà Nội
  Trong tháng 03 và tháng 04, Techcombank tiến hành đợt tuyển dụng đầu tiên để tìm kiếm lãnh đạo cho Khối Bán hàng và Kênh phân phối....
  Techcombank - 3 ngày trước
 • Giao dịch viên

  Techcombank - Hà Nội
  Mô Tả Công Việc - Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ + Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận...
  Techcombank - 9 ngày trước
 • Giao dịch viên

  Techcombank - Long An
  - Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ + Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng
  Techcombank - 19 ngày trước
 • Giao dịch viên

  Techcombank - Tiền Giang
  - Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ + Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng
  Techcombank - 8 ngày trước
 • Giao dịch viên

  Techcombank - Vũng Tàu
  Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ + Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng
  Techcombank - 11 ngày trước
 • Giao dịch viên

  Techcombank - Khánh Hòa
  - Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ + Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng
  Techcombank - 11 ngày trước
 • Giao dịch viên

  Techcombank - Hải Phòng
  Chức năng, nhiệm vụ 1.Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ (70% tỗng quỹ thời gian), như: - Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các
  Techcombank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp

  Techcombank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện tái thẩm định các hồ sơ tín dụng và đánh giá tín dụng với các hồ sơ tín dụng: Đánh giá rủi ro trên cơ sở phân tích/nghiên cứu về ngành/lĩnh vực,
  Techcombank - 1 ngày trước
 • Chuyên viên-Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - TP.HCM

  Techcombank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Techcombank và hoặc Bên thứ ba có liên quan thực hiện các biện pháp xử lý nợ theo quy định (đánh giá khách hàng, phân luồng,...
  Techcombank - 4 ngày trước
 • Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Ngân hàng Bán buôn

  Techcombank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Truyền thông và cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Techcombank cho Khách hàng. Nắm bắt nhu cầu của Khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Ngân...
  Techcombank - 4 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.