Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Nhân viên Kinh Doanh - Tổng công ty CP Bưu Chính Viettel -

    Tổng Bưu chính Viettel - Chi nhánh Quảng Trị - Đông Hà
    Nhiệm vụ chính:. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh , PT Kinh doanh , Giám đốc bưu cục giao. Báo cáo kịp thời với Giám đốc Bưu cục , Giám đốc chi...
    Vieclam Vietnam - 22 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.