Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 19
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân viên bán hàng lưu động

  Sonha - Hà Nội
  - Quản lý và phát triển thị trường thông qua hình thức theo xe ô tô bán hàng lưu động nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng doanh số, bao phủ và thị phần (khai thác
  Sonha - 5 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh khu vực Đông Anh – Sóc Sơn

  Sonha - Việt Nam
  Là thành viên của đội ngũ bán hàng nhóm ngành hàng gia dụng: - Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, sản lượng và các chỉ tiêu phân phối bán hàng cho các
  Sonha - 5 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh khu vực Hà Nội

  Sonha - Hà Nội
  Đại diện của công ty Sơn Hà tại khu vực phụ trách, chịu trách nhiệm hoàn toàn các hoạt động kinh doanh trong phạm vi được phân công bao gồm nhưng không hạn chế
  Sonha - 5 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh khu vực Hà Nam

  Sonha - Hà Nam
  Là thành viên của đội ngũ bán hàng nhóm ngành hàng gia dụng: - Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, sản lượng và các chỉ tiêu phân phối bán hàng cho các
  Sonha - 5 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh khu vực Bắc Ninh

  Sonha - Bắc Ninh
  Là thành viên của đội ngũ bán hàng nhóm ngành hàng gia dụng: - Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, sản lượng và các chỉ tiêu phân phối bán hàng cho các
  Sonha - 5 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh khu vực Hòa Bình

  Sonha - Hòa Bình
  Là thành viên của đội ngũ bán hàng nhóm ngành hàng gia dụng: - Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, sản lượng và các chỉ tiêu phân phối bán hàng cho các
  Sonha - 5 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh khu vực Yên Bái

  Sonha - Yên Bái
  Là thành viên của đội ngũ bán hàng nhóm ngành hàng gia dụng: - Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, sản lượng và các chỉ tiêu phân phối bán hàng cho các
  Sonha - 5 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh khu vực Sơn La

  Sonha - Sơn La
  Là thành viên của đội ngũ bán hàng nhóm ngành hàng gia dụng: - Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, sản lượng và các chỉ tiêu phân phối bán hàng cho các
  Sonha - 5 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh khu vực Lào Cai

  Sonha - Lào Cai
  Là thành viên của đội ngũ bán hàng nhóm ngành hàng gia dụng: - Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, sản lượng và các chỉ tiêu phân phối bán hàng cho các
  Sonha - 5 ngày trước
 • Nhân viên kinh doanh khu vực Nam Định

  Sonha - Nam Định
  Là thành viên của đội ngũ bán hàng nhóm ngành hàng gia dụng: - Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số, sản lượng và các chỉ tiêu phân phối bán hàng cho các
  Sonha - 5 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.