Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 12
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Lắp ráp, đóng gói linh kiện điện tử Bắc Ninh

  Seojin system vina- Seojin vina - Bắc Ninh
  Lắp ráp, đóng gói linh kiện điện...
  Viecoi - 22 ngày trước
 • Phiên Dịch Tiếng Hàn

  Seojin System Vina - Hà Nội
  Đối với biên phiên dịch /thông dịch văn phòng - Biên phiên dịch/thông dịch tiếng Hàn-Việt tại các phòng ban trong công ty. - Thực hiện và báo cáo các công
  My Work - 18 ngày trước
 • Nhân Viên Iso

  Seojin System Vina - Hà Nội
  Trực tiếp hoặc phối hợp với các Phòng/bộ phận liên quan xây dựng , cải tiến tài liệu, biểu mẫu ISO. - Theo dõi, hướng dẫn các phòng ban triển khai áp dụng hệ
  My Work - 17 ngày trước
 • Nhân Viên ISO

  Seojin System Vina - Bắc Ninh
  - Trực tiếp hoặc phối hợp với các Phòng/bộ phận liên quan xây dựng, cải tiến tài liệu, biểu mẫu ISO. - Theo dõi, hướng dẫn các phòng ban triển khai áp dụng hệ
  Careerlink VN - 12 ngày trước
 • Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

  Seojin System Vina - Hà Nội
  Cập nhật kịp thời các quy dịnh mới liên quan các thủ tục XNK, - Khai hải quan, theo dõi chứng thư, công bố, - Nhập số liệu, lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan
  My Work - 18 ngày trước
 • Nhân Viên Môi Trường

  Seojin System Vina - Hà Nội
  Phụ trách về mảng an toàn lao động, môi trường , phòng cháy chữa cháy của công ty - Phụ trách công việc liên quan đến Samsung - Cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp
  My Work - 18 ngày trước
 • Nhân Viên IT

  Seojin System Vina - Hà Nội
  Kiểm tra dữ liệu hệ thống ERP - Kiểm tra, hướng dẫn lên hệ thống các chương trình - Hỗ trợ User khi có vấn đề - Các công việc khác khi được yêu cầu Quyền
  My Work - 18 ngày trước
 • Nhân Viên Môi Trường

  Seojin System Vina - Bắc Ninh
  - Phụ trách về mảng an toàn lao động, môi trường, phòng cháy chữa cháy của công ty - Phụ trách công việc liên quan đến Samsung - Cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp
  Careerlink VN - 22 ngày trước
 • Nhân Viên Kế Toán

  Seojin System Vina - Bắc Ninh
  - Nhập tờ khai nhập khẩu - Liên quan phần tài sản như ghi tăng và khấu hao - Theo dõi tài sản đang xây dựng - Phân bổ chi phí ngắn, dài hạn - Theo dõi hợp
  Careerlink VN - 26 ngày trước
 • Nhân Viên IT

  Seojin System Vina - Bắc Ninh
  - Kiểm tra dữ liệu hệ thống ERP - Kiểm tra, hướng dẫn lên hệ thống các chương trình - Hỗ trợ User khi có vấn đề - Các công việc khác khi được yêu cầu Kinh
  Careerlink VN - 7 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.