Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 78
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • CV- CV Chính Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV miền Nam

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho Khách hàng ưu tiên (“KHƯT”) tại Chi nhánh trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng
  Seabank - 19 ngày trước
 • Giao dịch viên - KV miền Nam

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát
  Seabank - 19 ngày trước
 • Phó phòng Thẩm định KHDN - KV miền Nam

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thẩm định trực tiếp KH theo quy định của SeABank theo phân công của Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối. Kiểm soát hồ sơ, báo cáo thẩm định tín dụng theo phân...
  Seabank - 19 ngày trước
 • CV- CV Chính Dịch vụ Nhân sự chuyên trách (Tuyển dụng)

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phối hợp thực hiện công tác truyền thông nội bộ các chủ trương, chính sách nhân sự đã được phê duyệt để thực hiện nghiêm túc và kịp thời theo quy định của pháp...
  Seabank - 19 ngày trước
 • CV- CV Chính Thu hồi nợ

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện công tác thu hồi đối với các khoản nợ quá hạn được phân công: Chủ động quản lý danh mục khách hàng thuộc phạm vi quản lý của mình và chịu trách
  Seabank - 19 ngày trước
 • Giao dịch viên - KV Hà Nội

  Seabank - Hà Nội
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát
  Seabank - 19 ngày trước
 • Chuyên viên vận hành ATM&POS

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thay giấy in hóa đơ, nhật ký của ATM, lấy thẻ nuốt và xử lý các sự cố thông thường Giải quyết các công việc liên quan đến vận hành máy ATM; chủ động liên hệ
  Seabank - 19 ngày trước
 • Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KV miền Nam

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đảm nhận các công việc liên quan đến hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của SeABank:....
  Seabank - 19 ngày trước
 • Chuyên viên-Chuyên viên chính Thẩm định - KV miền Nam

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đưa ra ý kiến đề xuất nhằm giảm thiểu rủi ro, tuân thủ theo đúng các quy định của SeABank và Pháp luật. Thực hiện phân tích, thẩm định tín dụng độc lập đối với...
  Seabank - 19 ngày trước
 • Chuyên viên- Chuyên viên chính thiết kế chương trình đào tạo

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  1. Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu đào tạo Thiết kế, tổ chức thực hiện khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo đối với các chương trinh đào tạo mới hoặc định kỳ theo
  Seabank - 23 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.