Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 130
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự chuyên trách (Chuyên viên Tuyển dụng)

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Phối hợp thực hiện công tác truyền thông nội bộ các chủ trương, chính sách nhân sự đã được phê duyệt để thực hiện nghiêm túc và kịp thời theo quy định của pháp...
  Seabank - 2 ngày trước
 • Nhân viên Hành chánh Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đảm nhiệm công tác hậu cần tại Văn Phòng. Đảm nhiệm công tác lễ tân tại Văn Phòng. Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc cho các thành viên Ban Giám
  Seabank - 4 ngày trước
 • Giao dịch viên - Đà Nẵng-Nha Trang-Quảng Ngãi

  Seabank - Ðà Nẵng
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát
  Seabank - 10 giờ trước
 • Giao dịch viên - Nha Trang-Đà Nẵng-Quảng Ngãi

  Seabank - Ðà Nẵng
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát
  Seabank - 10 giờ trước
 • Giao dịch viên - Nha Trang

  Seabank - Khánh Hòa
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát
  Seabank - 30+ ngày trước
 • Giao dịch viên - Đà Nẵng-Nha Trang

  Seabank - Ðà Nẵng
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát
  Seabank - 30+ ngày trước
 • Thư ký Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc cho các thành viên Ban Giám đốc Chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp, thư ký ghi biên bản theo yêu cầu của Ban Giám
  Seabank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên nghiệp vụ ATM - Ban quản lý ATM

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Chịu trách nhiệm kiểm đếm và soạn lọc tiền đủ tiêu chuẩn tiếp quỹ theo quy định của SeABank. Thực hiện tổng hợp, theo dõi, phân bổ các khoản chi phí về vận hành...
  Seabank - 15 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Mỹ Ca - Khánh Hòa

  Seabank - Khánh Hòa
  Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng Khách hàng cá nhân . Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng...
  Seabank - 9 ngày trước
 • Chuyên viên Tổ chức đào tạo

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đảm bảo công tác tổ chức, hậu cần cho các hoạt động đào tạo căn cứ theo kế hoạch đào tạo và ngân sách đào tạo đã được phê duyệt; Thường xuyên theo dõi, kiểm
  Seabank - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.