Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 189
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng KV Hải Phòng

  Seabank - Hải Phòng
  Đảm nhận các công việc liên quan đến hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của SeABank:....
  Seabank - 8 ngày trước
 • Thư ký Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc cho các thành viên Ban Giám đốc Chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp, thư ký ghi biên bản theo yêu cầu của Ban Giám
  Seabank - 12 ngày trước
 • Nhân viên hành chánh nhân sự - KV miền Nam

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đảm nhiệm công tác hậu cần tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc; Phối hợp với Khối QT&PTNNL Hội sở thực hiện các nghiệp vụ nhân sự tại Chi nhánh và các đơn
  Seabank - 11 ngày trước
 • Nhân viên Hành chánh Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đảm nhiệm công tác hậu cần tại Văn Phòng. Đảm nhiệm công tác lễ tân tại Văn Phòng. Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc cho các thành viên Ban Giám
  Seabank - 30+ ngày trước
 • Giao dịch viên - Đắc Lắc

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát
  Seabank - 10 ngày trước
 • Giao dịch viên - Quảng Ngãi-Nha Trang-Đà Nẵng

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát
  Seabank - 15 ngày trước
 • Giao dịch viên - KV miền Nam

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát
  Seabank - 22 ngày trước
 • Chuyên viên giám sát an ninh

  Seabank - Hà Nội
  Triển khai thực hiện các hạng mục công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của bô phận Giám sát an ninh, đảm bảo tình hình an ninh cho toàn hệ thống đạt hiệu quả
  Seabank - 9 ngày trước
 • Chuyên viên Phân tích an ninh thông tin - Khối CNTT

  Seabank - Hà Nội
  Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo về nhận thức an toàn thông tin, chính sách, quy định về an toàn thông tin đã được ban hành cho cán bộ thuộc các phòng ban...
  Seabank - 12 ngày trước
 • Chuyên viên bảo trì ATM&POS - Khối CNTT

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Triển khai, lắp đặt cấu hình phần mềm máy ATM và bàn giao máy ATM. POS; Bảo trì định kỳ máy ATM, POS. Khắc phục sự cố máy rút tiền tự động ATM, POS; Đào tạo
  Seabank - 2 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.