Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 91
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đảm nhận các công việc liên quan đến hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của SeABank:....
  Seabank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Khai thác Dữ liệu (ETL & BI) - Khối CNTT

  Seabank - Hà Nội
  - Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ, phân tích yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật, lập trình chuyển đổi dữ liệu và thiết kế, xây dựng kho dữ liệu DATA Warehouse, Data
  Seabank - 16 ngày trước
 • Chuyên viên Tuyển dụng - Khối Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Chịu trách nhiệm tuyển dụng đối với các vị trí được phân công. Thực hiện truyền thông trong và ngoài hệ thống nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí. Tiếp nhận,
  Seabank - 13 ngày trước
 • Thư ký Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc cho các thành viên Ban Giám đốc Chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp, thư ký ghi biên bản theo yêu cầu của Ban Giám
  Seabank - 10 ngày trước
 • Giao dịch viên - KV miền Nam

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát
  Seabank - 18 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Đà Nẵng

  Seabank - Ðà Nẵng
  Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng Khách hàng cá nhân . Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng...
  Seabank - 15 ngày trước
 • Chuyên viên chính Xử lý nợ

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Tham gia lập kế hoạch chung cho bộ phận, triển khai thực hiện các nội
  Seabank - 18 ngày trước
 • Chuyên viên vận hành ATM&POS – Ban Quản lý ATM& POS

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thay giấy in hóa đơ, nhật ký của ATM, lấy thẻ nuốt và xử lý các sự cố thông thường Giải quyết các công việc liên quan đến vận hành máy ATM; chủ động liên hệ
  Seabank - 18 ngày trước
 • Giao dịch viên - TT Khách hàng cao cấp Miền Bắc

  Seabank - Hà Nội
  Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng cao cấp tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách cao cấp và Nhân viên chào
  Seabank - 10 ngày trước
 • Chuyên viên Tổ chức đào tạo

  Seabank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Đảm bảo công tác tổ chức, hậu cần cho các hoạt động đào tạo căn cứ theo kế hoạch đào tạo và ngân sách đào tạo đã được phê duyệt; Thường xuyên theo dõi, kiểm
  Seabank - 4 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.