Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Import Export Staff URGENT

    Samsung SDS GSCL VIETNAM CO., Ltd - Thái Nguyên
    BROAD SCOPE - Documentation issuance, track & trace, booking & supervising the whole process RESPONSIBILITIES - To control the monthly/weekly/daily forecast
    Vietnam Works - 30 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.