Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Nhân viên phiên dịch kiêm Thư ký Giam đốc

    SAMSIN VINA - Hà Nam
    - Biên , phiên dịch cho Giam đốc; phiên dịch trong các cuộc họp. - Dịch các tài liệu , báo cáo hàng ngày. - Các công việc khác theo sự sắp xếp của Giam đốc
    1001 Vieclam - 4 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.