Logo


Hiển thị việc làm 1 - 7 trong tổng số 7
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân Viên QA

  SAE-A VINA - Hà Nội
  - Nhận hàng từ các chuyền sản xuất; - Tổng hợp, báo cáo các lỗi phát hiện trong qua trình kiểm tra và thực hiện những biện pháp khắc phục theo sự chỉ đạo của
  Careerlink VN - 27 ngày trước
 • Nhân Viên QA

  Tnhh Sae-A Vina - Hà Nội
  - Nhận hàng từ các chuyền sản xuất; -Tổng hợp, báo cáo các lỗi phát hiện trong qua trình kiểm tra và thực hiện những biện pháp khắc phục theo sự chỉ đạo của
  Tuyendung - 17 ngày trước
 • Senior QA - Quản Lý Chất Lượng

  SAE-A VINA - Hà Nội
  Kiểm tra các thông số kĩ thuật sản phẩm đúng tiêu chuẩn và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của khách hàng - Tổng hợp, báo cáo các lỗi phát
  Careerlink VN - 27 ngày trước
 • Nhân Viên QA Tại Văn Phòng Bắc Giang

  Sae-a Vina - Bắc Giang
  Làm việc tại văn phòng Hà Phong Hiệp Hòa Bắc Giang - Nhận hàng từ các chuyền sản xuất; -Tổng hợp, báo cáo các lỗi phát hiện trong qua trình kiểm tra và thực
  My Work - 29 ngày trước
 • Senior QA - Quản Lý Chất Lượng

  Sae-a Vina - Bắc Giang
  Làm việc tại văn phòng Hà Phong Hiệp Hòa Bắc Giang - Kiểm tra các thông số kĩ thuật sản phẩm đúng tiêu chuẩn và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng theo yêu
  My Work - 29 ngày trước
 • Senior QA - Quản Lý Chất Lượng

  Tnhh Sae-A Vina - Hà Nội
  - Kiểm tra các thông số kĩ thuật sản phẩm đúng tiêu chuẩn và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của khách hàng - Tổng hợp, báo cáo các lỗi phát
  Tuyendung - 25 ngày trước
 • Senior QA- Quản lý chất lượng

  Tnhh Sae-A Vina - Phú Thọ
  - Làm việc tại Phú Thọ - Kiểm tra các thông số kĩ thuật sản phẩm đúng tiêu chuẩn và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của khách hàng - Tổng hợp
  Tuyendung - 26 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.