Logo


Hiển thị việc làm 1 - 6 trong tổng số 6
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Quản Lý Sản Xuất

  SR-TECH - Thái Nguyên
  Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất đảm bảo kỹ thuật , chất lượng sản phẩm, đạt năng suất cao. - Triển khai xử lý các vấn đề liên
  My Work - 17 ngày trước
 • QUẢN LÝ KHO

  SR-TECH - Thái Nguyên
  - Tổ chức vận hành hệ thống quản lý về: kho hàng hóa, điều phối giao nhận, quản lý chất lượng hàng hóa. - Lập kế hoạch hoạt động, tổ chức và báo cáo theo định
  Careerlink VN - 15 ngày trước
 • Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

  SR-TECH - Thái Nguyên
  - Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo về chất lượng hàng hóa của Công ty; - Tổ chức, quản lý, đánh giá nhân viên bộ phận QC; - Đánh giá hoạt động, trình độ
  Careerlink VN - 1 ngày trước
 • Trưởng Phòng Chất Lượng

  SR-TECH - Thái Nguyên
  Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo về chất lượng hàng hóa của Công ty; - Tổ chức , quản lý, đánh giá nhân viên bộ phận QC ; - Duy trì tính hiệu quả của hệ
  My Work - 17 ngày trước
 • PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

  SR-TECH - Thái Nguyên
  - Phiên dịch cho quản lý người Hàn Quốc, Trung Quốc. - Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu - Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc được giao
  Careerlink VN - 1 ngày trước
 • NV PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

  SR-TECH - Thái Nguyên
  - Phiên dịch cho giám đốc bộ phận người Hàn Quốc. - Dịch các tài liệu và làm các báo cáo khi cần. - Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu từ cấp trên
  Careerlink VN - 3 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.