Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 55
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Kiểm toán viên

  SHB - Hà Nội
  Thực hiện hoạt động kiểm toán thường xuyên tại ĐVKD được phân công bao gồm các lĩnh vực: Tín dụng, Bảo lãnh, TTQT, Kế toán…. Phát hiện ngăn chặn kịp thời hành
  SHB - 14 ngày trước
 • Chuyên viên Phát triển dự án

  SHB - Hà Nội
  Làm việc với các nhà tài trợ, cơ quan chủ quản với nội bộ SHB. Cập nhật tìm kiếm thông tin, cơ chế tài chính của các dự án, đề xuất các dự án khả thi....
  SHB - 30+ ngày trước
 • Giao dịch viên

  SHB - Thành phố Hồ Chí Minh
  CHỈ NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của SHB. Mô Tả Công Việc....
  SHB - 7 ngày trước
 • Chuyên viên Xử lý nợ

  SHB - Thành phố Hồ Chí Minh
  NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Nghiên cứu hồ sơ, đề xuất phương án xử lý nợ trình Lãnh đạo phê duyệt đối với các khoản nợ được phân công phụ trách....
  SHB - 4 ngày trước
 • Chuyên viên Thanh toán Quốc tế

  SHB - Thành phố Hồ Chí Minh
  1. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho các khách hàng của ĐVKD. 2. Phát triển dịch vụ TTQT tại ĐVKD xuất khẩu, bảo lãnh…. 3. Quản lý nghiệp vụ TTQT
  SHB - 7 ngày trước
 • Giám đốc-Phó Giám đốc Phòng Giao dịch

  SHB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Có tối thiểu số năm làm việc tại SHB 02 năm; Tổ chức thực hiện và quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Giao dịch bao gồm công tác phát triển tín dụng, phát triển...
  SHB - 28 ngày trước
 • Kiểm toán viên (kiểm toán nghiệp vụ tín dụng)

  SHB - Hà Nội
  Thực hiện kiểm toán tại chỗ tại ĐVKD theo đoàn toàn diện/chuyên đề/đột xuất. Tổng hợp kết quả kiểm toán và kiến nghị kiểm toán gửi cấp có thẩm quyền. Rà soát
  SHB - 14 ngày trước
 • Kiểm toán viên (giám sát nghiệp vụ tín dụng)

  SHB - Hà Nội
  Xây dựng các phương pháp, biện pháp, kỹ thuật công cụ giám sát hiệu quả các nghiệp vụ/đơn vị SHB nhằm cảnh báo sớm rủi ro....
  SHB - 14 ngày trước
 • Kiểm toán viên (kiểm toán nghiệp vụ công nghệ thông tin)

  SHB - Hà Nội
  Thực hiện kiểm toán tại chỗ tại ĐVKD theo đoàn toàn diện/chuyên đề/đột xuất. Tổng hợp kết quả kiểm toán + kiến nghị kiểm toán gửi cấp có thẩm quyền. Rà soát
  SHB - 14 ngày trước
 • Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng làm việc

  SHB - Đồng Nai
  1. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng/Phó Phụ trách Phòng HTTD tại Chi nhánh đối với các công việc theo sự phận công nhiệm vụ của Trưởng phòng/Phó
  SHB - 7 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.