Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 50
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên viên Quản trị thông tin nhân sự

  SHB - Hà Nội
  1. Tham gia dự án triển khai phần mềm quản lý nhân sự. 2. Kiểm tra, giám sát việc triển khai phần mềm quản lý nhân sự tại các đơn vị trên toàn hệ thống 3.
  SHB - 13 ngày trước
 • Chuyên viên Đánh giá nhân sự (cho dự án KPI)

  SHB - Hà Nội
  NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Nghiên cứu, xây dựng nguyên tắc đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, đánh giá nhân sự tại SHB;...
  SHB - 13 ngày trước
 • Chuyên viên Hỗ trợ mạng, Phần cứng và Tin học văn phòng

  SHB - Hà Nội
  Có kiến thức trong các lĩnh vực sau : +) Sử dụng, cài đặt thành thạo và am hiểu hệ điều hành Windows 7, Windows 10 +) Xử lý sự cố phần cứng máy tính, thiết
  SHB - 30+ ngày trước
 • Nhân viên Văn thư lễ tân

  SHB - Hà Nam
  NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Thực hiện công tác văn thư lưu trữ (Tiếp nhận công văn đi và đến, Thực hiện đánh số theo dõi từng loại văn bản đi và đến,...
  SHB - 14 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

  SHB - Hà Nội
  Tham gia xây dựng, điều chỉnh và duy trì, quản lý các công cụ tính điểm/ xếp hạng tín dụng cho từng loại khách hàng của SHB trong toàn hệ thống;...
  SHB - 5 ngày trước
 • Chuyên viên Sự kiện

  SHB - Hà Nội
  Cập nhật, báo cáo về các sự kiện và hoạt động về trách nhiệm xã hội của SHB. Lên kế hoạch chi tiết cho các sự kiện và các hoạt động về trách nhiệm xã hội của...
  SHB - 5 ngày trước
 • Giám đốc Trung tâm thu nợ

  SHB - Hà Nội
  - Chịu trách nhiệm xây dựng và đề xuất mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm - Xây dựng hệ thống Qui định/Qui trình/Hướng dẫn tác nghiệp thu Quản trị và
  SHB - 22 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý Kế hoạch

  SHB - Hà Nội
  Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm tại ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán, kế hoạch hoặc chức danh tương đương Kế hoạch (với nghiệp vụ...
  SHB - 6 ngày trước
 • Chuyên viên nhân sự

  SHB - Bình Định
  Vui lòng điền đầy đủ thông tin trong phần "Cập nhật hồ sơ" sau khi ứng tuyển và sử dụng mẫu hồ sơ ứng viên của SHB để chúng tôi có thể dễ dàng liên hệ với bạn....
  SHB - 19 ngày trước
 • Chuyên viên Chính sách Quan hệ Lao động

  SHB - Hà Nội
  NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Đầu mối rà soát quy trình, quy định, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các quy định của SHB liên quan đến công tác...
  SHB - 13 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.