Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 26
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Giao dịch viên

  SHB - Thành phố Hồ Chí Minh
  CHỈ NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của SHB. Mô Tả Công Việc....
  SHB - 8 ngày trước
 • Chuyên viên Thanh toán Quốc tế

  SHB - Thành phố Hồ Chí Minh
  1. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho các khách hàng của ĐVKD. 2. Phát triển dịch vụ TTQT tại ĐVKD xuất khẩu, bảo lãnh…. 3. Quản lý nghiệp vụ TTQT
  SHB - 8 ngày trước
 • Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

  SHB - Thành phố Hồ Chí Minh
  (CHỈ NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB - BẢN EXCEL). Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng/Phó Phụ trách Phòng HTTD tại Chi nhánh đối với các công việc theo sự...
  SHB - 11 ngày trước
 • TP-PTP Hành chính Quản trị

  SHB - Bình Phước
  Tham gia xây dựng môi trường làm việc, văn hóa tổ chức, các giá trị của SHB nhất quán trong toàn hệ thống và theo các quy định của SHB;...
  SHB - 5 ngày trước
 • TP-PTP Hỗ trợ Tín dụng

  SHB - Hà Nội
  1. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh/Tổng Giám đốc về toàn bộ công tác HTTD tại Chi nhánh/TTKD, về kết quả hoạt động của Phòng/Tổ HTTD và
  SHB - 11 ngày trước
 • Chuyên viên Giám sát tín dụng

  SHB - Hà Nội
  NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Phân tích, đánh giá tác động và hiệu quả của cơ chế chính sách đối với hoạt động tín dụng tại SHB:....
  SHB - 1 ngày trước
 • Chuyên viên Phát triển ứng dụng

  SHB - Hà Nội
  NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Tiếp nhận yêu cầu phát triển phần mềm ứng dụng/Báo cáo....
  SHB - 3 ngày trước
 • Chuyên viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm KHDN vừa và nhỏ

  SHB - Hà Nội
  - Nghiên cứu thị trường và sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ - Đề xuất và xây dựng sản phẩm dành cho Khách hàng doanh nghiệp vừa
  SHB - 4 ngày trước
 • Chuyên viên tổng hợp

  SHB - Hà Nội
  CHỈ NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Xây dựng hệ thống báo cáo, giám sát thực trạng nợ xấu của toàn hệ thống SHB, đánh giá khả năng thu hồi đối với các...
  SHB - 8 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý Hỗ trợ tín dụng

  SHB - Hà Nội
  1. Phụ trách, kiểm tra, giám sát các công việc phát sinh từ các Phòng/Bộ phận HTTD tại các ĐVKD được phân công phụ trách quản lý và chịu trách nhiệm về kết
  SHB - 8 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.