Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 53
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Kiểm toán viên (kiểm toán nghiệp vụ tín dụng)

  SHB - Hà Nội
  Thực hiện kiểm toán tại chỗ tại ĐVKD theo đoàn toàn diện/chuyên đề/đột xuất. Tổng hợp kết quả kiểm toán và kiến nghị kiểm toán gửi cấp có thẩm quyền. Rà soát
  SHB - 6 ngày trước
 • Kiểm toán viên (giám sát nghiệp vụ tín dụng)

  SHB - Hà Nội
  Xây dựng các phương pháp, biện pháp, kỹ thuật công cụ giám sát hiệu quả các nghiệp vụ/đơn vị SHB nhằm cảnh báo sớm rủi ro....
  SHB - 6 ngày trước
 • Kiểm toán viên

  SHB - Hà Nội
  Thực hiện hoạt động kiểm toán thường xuyên tại ĐVKD được phân công bao gồm các lĩnh vực: Tín dụng, Bảo lãnh, TTQT, Kế toán…. Phát hiện ngăn chặn kịp thời
  SHB - 6 ngày trước
 • Kiểm toán viên (kiểm toán nghiệp vụ công nghệ thông tin)

  SHB - Hà Nội
  Thực hiện kiểm toán tại chỗ tại ĐVKD theo đoàn toàn diện/chuyên đề/đột xuất. Tổng hợp kết quả kiểm toán + kiến nghị kiểm toán gửi cấp có thẩm quyền. Rà soát
  SHB - 30+ ngày trước
 • Thư ký hành chính

  SHB - Hà Nội
  Lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định của SHB. Thực hiện các công việc hành chính, lễ tân:....
  SHB - 4 giờ trước
 • Thư ký chính

  SHB - Hà Nội
  1. Đọc, rà soát và nêu ý kiến đối với các hồ sơ, tài liệu do các Đơn vị trình Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị liên quan đến công việc/nghiệp vụ
  SHB - 4 giờ trước
 • Chuyên viên Quản trị thông tin nhân sự

  SHB - Hà Nội
  1. Tham gia dự án triển khai phần mềm quản lý nhân sự. 2. Kiểm tra, giám sát việc triển khai phần mềm quản lý nhân sự tại các đơn vị trên toàn hệ thống 3.
  SHB - 21 ngày trước
 • Chuyên viên nhân sự

  SHB - Hà Nội
  Vui lòng điền đầy đủ thông tin trong phần "Cập nhật hồ sơ" sau khi ứng tuyển và sử dụng mẫu hồ sơ ứng viên của SHB để chúng tôi có thể dễ dàng liên hệ với bạn....
  SHB - 30 ngày trước
 • Giao dịch viên

  SHB - Thành phố Hồ Chí Minh
  CHỈ NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của SHB. Mô Tả Công Việc....
  SHB - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Hỗ trợ

  SHB - Hà Nội
  - Nhập liệu, hạch toán giao dịch trên hệ thống Intellect. Theo dõi tình trạng và xử lý các giao dịch đến hạn. - Trình ký, điều phối chứng từ thanh toán, hạch
  SHB - 2 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.