Logo


Hiển thị việc làm 1 - 7 trong tổng số 7
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT

  SEDO VINAKO - Quảng Nam
  - Lập báo cáo sản xuất hàng ngày cho toàn nhà máy. - Lập báo cáo hàng tồn theo tuần cho toàn nhà máy. - Kiểm tra đối chiếu số liệu trong báo cáo với các bộ
  Careerlink VN - 27 ngày trước
 • NHÂN VIÊN IE

  SEDO VINAKO - Quảng Nam
  * Công việc chi tiết - Thiết lập quy trình sản xuất, phân tích công đoạn, xây dựng đơn giá, định mức, thời gian cho từng công đoạn... - Theo dõi, cập nhật
  Careerlink VN - 27 ngày trước
 • NHÂN VIÊN CẢI TIẾN

  SEDO VINAKO - Quảng Nam
  * Mô tả công việc - Nghiên cứu, xây dựng và đưa ra những đề xuất cải tiến nhằm đảm bảo tất cả các khu vực áp dụng Lean kịp thời và chính xác trong toàn bộ
  Careerlink VN - 27 ngày trước
 • PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG-QC ASSISTANT MANAGER

  SEDO VINAKO - Quảng Nam
  - Kiểm soát tất cả mẫu tại nhà máy bao gồm việc theo dõi, giao nhận và phân tích tình hình mẫu. - Làm việc với các bộ phận liên quan về việc lấy mẫu, may mẫu
  Careerlink VN - 27 ngày trước
 • IE ASSISTANT MANAGER-PHÓ PHÒNG CẢI TIẾN

  SEDO VINAKO - Quảng Nam
  - Develop layouts for new products, line balancing - Construct unit price for all production stage. - Improve production processes and operations by
  Careerlink VN - 27 ngày trước
 • COMPLIANCE MANAGER

  SEDO VINAKO - Quảng Nam
  * A Compliance Manager is responsible for: - Ensure company's policies and rules are in line with regulatory and customer standards. Make the plan to improve
  Careerlink VN - 11 ngày trước
 • NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

  SEDO VINAKO - Quảng Nam
  - Trực tiếp tham gia theo dõi sửa chữa, bảo trì, cải tiến máy móc, thiết bị đặc biệt tại nhà máy như máy hút chân không, máy cuốn/ép màng co, máy phun keo tự
  Careerlink VN - 27 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.