Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 26
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân viên Khai thác tài sản - Phòng Xử lý nợ và Khai thác tài sản

  SCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Theo dõi tình hình khai thác, cho thuê, chuyển nhượng tài sản và tình hình bán đấu giá tài sản xử lý nợ SCB....
  SCB - 2 ngày trước
 • Officer-Analyst

  Standard Chartered Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Maintain a professional SCB image through all interactions with clients. Technology & Operations....
  Standard Chartered Bank - 3 ngày trước
 • Chuyên viên Quan hệ lao động - Hội sở

  SCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện việc truyền thông quan hệ lao động, các chủ trương, chính sách của SCB tới người lao động. Thực hiện xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý...
  SCB - 4 ngày trước
 • Chuyên viên Tái thẩm định - Hội sở

  SCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh và thực hiện các báo cáo của hồ sơ tín dụng liên quan đến nội dung phê duyệt của NHNN đối với Đề án tái cơ...
  SCB - 4 ngày trước
 • Collector, Field Collection

  Standard Chartered Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Responsible for maintaining the professional image of SCB through compliance with the guidelines specified in the, Bank’s Code of Conduct/Collectors’ Code of...
  Standard Chartered Bank - 5 ngày trước
 • Collector, Tele-Collection

  Standard Chartered Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Responsible for maintaining the professional image of SCB through compliance with the guidelines specified in the, Bank’s Code of Conduct/Collectors’ Code of...
  Standard Chartered Bank - 11 ngày trước
 • Chuyên viên chính Xử lý Nợ - Phòng Xử lý nợ và Khai thác tài sản

  SCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Trực tiếp thực hiện công tác xử lý và thu hồi nợ bằng biện pháp tố tụng theo sự phân công của lãnh đạo phòng. - Theo dõi đôn đốc, hỗ trợ và đánh giá tiến
  SCB - 2 ngày trước
 • Chuyên viên Xử lý nợ - Phòng Xử lý nợ và Khai thác tài sản

  SCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Trực tiếp thực hiện công tác xử lý và thu hồi nợ (tố tụng và phi tố tụng) theo sự phân công của lãnh đạo phòng. - Theo dõi đôn đốc, hỗ trợ và đánh giá tiến
  SCB - 2 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN-NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  SCB - Nghệ An
  Trình hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của SCB. Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của SCB như:....
  SCB - 2 ngày trước
 • GIAO DỊCH VIÊN - KHU VỰC HÀ NỘI

  SCB - Hà Nội
  Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của SCB. Làm việc tại các chi nhánh đặc thù trong hệ thống Ngân Hàng SCB với chế độ lương + thưởng cạnh tranh....
  SCB - 6 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.