Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Nhân Viên Thống Kê Hoặc Kế Toán Kho

    Sản xuất sợi chỉ Rio Quảng Nam - Quảng Nam
    Theo dõi tiến độ sản xuất. Theo dõi xuất kho, nhập kho. Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên. Thống kê, tổng hợp và báo cáo số lượng sản phẩm, vật tư....
    My Work - 16 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.