Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng - Pin Gp

    máy tính Vĩnh Xuân - Hà Nội
    Củng cố khách hàng cũ, tìm kiếm, xây dựng và phát triển các khách hàng trong khu vực được giao. - Chăm sóc đại lý, nhà phân phối để thúc đẩy tiêu thụ hàng
    My Work - 22 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.