Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Phiên Dịch Tiếng Hàn

    CareerLink’s Client - Vĩnh Long
    Biên phiên dịch/ Thông dịch viên. Thông dịch trong các cuộc họp. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Hàn. Phụ trách trợ lý cho Quản lý người Hàn Quốc....
    Careerlink VN - 29 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.