Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Sales Staff

    Hai Thành Viên Gallant Dachan Seafood - Quảng Ngãi
    Biên phiên dịch/ Thông dịch viên. Tiếng Anh lưu loát. Hỗ trợ sales team và tìm kiếm khách hàng....
    Careerlink VN - 21 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.