Logo


Hiển thị việc làm 1 - 5 trong tổng số 5
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Quản Lý Sản Xuất May Mặc - Ninh Bình

  CareerLink’s Client - Ninh Bình
  Biên phiên dịch (tiếng Nhật). Dịch những tài liệu may mặc tiếng Nhật. Bằng tiếng Nhật. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh....
  Careerlink VN - 26 ngày trước
 • Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

  Xi Măng Hệ Dưỡng - Ninh Bình
  Biên phiên dịch/ Thông dịch viên. Phiên dịch khẩu ngữ, dịch văn bản, tài liệu. Thành thạo kỹ năng nghe – nói – đọc – viết Tiếng Trung....
  Careerlink VN - 26 ngày trước
 • - QUẢN LÝ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ANH NGỮ OCEAN EDU

  Giáo Dục Đại Dương - Ninh Bình
  Biên phiên dịch/ Thông dịch viên. Dịch vụ liên quan đến đào tạo. Đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp thông qua việc:....
  Careerlink VN - 7 ngày trước
 • - NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ANH NGỮ OCEAN EDU

  Giáo Dục Đại Dương - Ninh Bình
  Biên phiên dịch/ Thông dịch viên. Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh. Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển tiếng...
  Careerlink VN - 7 ngày trước
 • TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ANH NGỮ OCEAN EDU

  Giáo Dục Đại Dương - Ninh Bình
  Biên phiên dịch/ Thông dịch viên. Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh. Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển tiếng...
  Careerlink VN - 7 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.