Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • quản lý trung tâm anh ngữ (; Lào cai

    HRchannels.com - Lào Cai
    Biên phiên dịch; Dịch vụ liên quan đến đào tạo. 4)Đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp thông qua việc:. Hơn 90% học viên quay lại sử dụng dịch vụ đào tạo....
    HRchannels.com - 22 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.