Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Cán Bộ Hành Chính Nhân sự

    Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Vimag Nông sản Việt Mỹ - Gia Lai
    Có khả năng giao tiếp, phiên dịch Tiếng Anh khi có khách nước ngoài đến làm việc. Tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành khá. Quản trị công tác văn phòng như:....
    Careerlink VN - 24 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.