Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Phiên dịch cho tổ chức viện trợ ODA của Nhật-

    Việc làm tiếng Nhật - Bình Thuận
    Ngành nghề THÔNG DỊCH/ PHIÊN DỊCH. Tiếng Nhật giao tiếp tốt, có khả năng phiên dịch giữa các quan chức nhà nước với người của công ty, biên dịch các tài liệu về...
    Việc làm tiếng Nhật - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.