Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Thông dịch tiếng Hàn

    AN GIANG SAMHO - An Giang
    Phiên dịch viên. Thông dịch tiếng Hàn. Phiên dịch cho lãnh đạo người Hàn Quốc về các vấn đề tại xưởng - Phiên dịch trong các cuộc họp công ty hay dịch trao đổi...
    Tuyencongnhan - 11 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.