Logo


Hiển thị việc làm 1 - 5 trong tổng số 5
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • CHƯƠNG TRÌNH "QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG TẬP SỰ" TẠI ESC VIỆT NAM

  VIETNAM ESPORTS - Hà Nội
  Được hỗ trợ về tài chính và điều kiện để phát triển các dự án trong ngành Thể thao điện tử cho cộng đồng sinh viên do ESC Việt Nam kiến tạo"....
  VIETNAM ESPORTS - 30+ ngày trước
 • 01 Biên tập viên Liên minh Huyền thoại (Editor)

  VIETNAM ESPORTS - Hà Nội
  Hiểu biết về ngành thể thao điện tử. Thích làm việc trong ngành thể thao điện tử. Thông thạo Anh Việt, vốn từ đa dạng (bao gồm các kỹ năng đọc, nói, phiên dịch...
  VIETNAM ESPORTS - 30+ ngày trước
 • 02 BUSINESS ANALYST (01 HN, 01 HCM)

  VIETNAM ESPORTS - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thích làm việc trong ngành thể thao điện tử, thương mại điện tử. Giám đốc phòng phát triển ứng dụng. Tất cả các nhiệm vụ chính và phần trách nhiệm được giao nêu...
  VIETNAM ESPORTS - 19 ngày trước
 • 01 Junior QC-QA-Tester

  VIETNAM ESPORTS - Hà Nội
  Phát triển ứng dụng. Giám đốc phòng Phát triển Ứng dụng. duy logic tốt. Tất cả các nhiệm vụ chính và phần trách nhiệm được giao nêu trên không mang tính toàn...
  VIETNAM ESPORTS - 30+ ngày trước
 • 01 Front

  VIETNAM ESPORTS - Hà Nội
  Thích làm việc trong ngành thể thao điện tử. Phát triển ứng dụng. Giám đốc phòng Phát triển Ứng dụng. Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững tại công ty....
  VIETNAM ESPORTS - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.