Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 73
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Giao dịch viên

  PVcomBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của PVcomBank. + Luôn cập nhật các quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của PVcomBank....
  PVcomBank - 21 ngày trước
 • Chính viên chính sách QTRR hoạt động, Phòng QTRR hoạt động, Khối QTRR.

  PVcomBank - Hà Nội
  • Xây dựng và đề xuất chiến lược, chính sách, khung quản lý rủi ro hoạt động để nhận diện, đánh giá, đo lường, báo cáo và quản lý rủi ro hoạt động trên toàn
  PVcomBank - 12 ngày trước
 • Chuyên viên định giá, Phòng Định giá Hội sở, TT Định giá, Khối QTRR

  PVcomBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tuân thủ các quy định của PVcomBank và của Pháp luật liên quan đến định giá TSBĐ. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng....
  PVcomBank - 12 ngày trước
 • Chuyên viên quản lý tín dụng KHCN đơn vị

  PVcomBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Soạn thảo hợp đồng tín dụng/hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các văn kiện tín dụng khác; Kiểm tra hồ sơ giải ngân, mở L/C, phát hành bảo lãnh, và
  PVcomBank - 6 ngày trước
 • Giao dịch viên

  PVcomBank - Kiên Giang
  Mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của PVcomBank. + Luôn cập nhật các quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của PVcomBank....
  PVcomBank - 6 ngày trước
 • Thực tập sinh Tài năng 2016

  PVcomBank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện văn hóa Doanh nghiệp của PVcomBank. Việc hoàn thành tối thiểu 70% chỉ tiêu cho Thực tập sinh là điều kiện tiên quyết để PVcomBank xem xét tiếp nhận...
  PVcomBank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên giám sát QTRR hoạt động, Phòng QTRR hoạt động, Khối QTRR.

  PVcomBank - Hà Nội
  Giám sát việc thực thi các chiến lược, chính sách, khung, quy trình quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng. • Tiếp nhận các báo cáo về rủi ro hoạt động,
  PVcomBank - 12 ngày trước
 • Chuyên viên KHCN - Trung tâm bán Hà Nội

  PVcomBank - Hà Nội
  Theo dõi, chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo mối quan hệ tốt với PVcomBank. Triển khai bán hàng....
  PVcomBank - 19 ngày trước
 • Chuyên viên PTKH Upper SME - TT Upper SME Đà Nẵng, Hà Nội

  PVcomBank - Hà Nội
  Thực hiện công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng thuộc đối tượng Khách hàng Upper SME theo định hướng của PVcomBank nhằm tăng trưởng số lượng khách hàng mới,...
  PVcomBank - 19 ngày trước
 • Chuyên viên truyền thông, Phòng Truyền Thông, Ban MarCom

  PVcomBank - Hà Nội
  Xây dựng kế hoạch truyền thông đại chúng định kỳ (tháng/quý) về hoạt động của PVcomBank. Tham gia viết tin bài cho Bản tin điện tử nội bộ, Tạp chí nội bộ của...
  PVcomBank - 22 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.