Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 117
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Giao dịch viên

  PG Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Cập nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. + Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của...
  PG Bank - 24 ngày trước
 • Giao dịch viên

  PG Bank - Đồng Nai
  Khoản, vay thế chấp sổ tiết kiệm PG Bank …). Các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ....
  PG Bank - 30+ ngày trước
 • Giao dịch viên

  PG Bank - Bắc Ninh
  Thẻ, trả lương qua tài khoản, vay thế chấp sổ tiết kiệm PG Bank …). Nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Tìm....
  PG Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

  PG Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân; • Tìm kiếm và phát triển các đại lý bán các sản phẩm dịch vụ
  PG Bank - 24 ngày trước
 • Giao dịch viên

  PG Bank - Ðà Nẵng
  Thẻ, trả lương qua tài khoản, vay thế chấp sổ tiết kiệm PG Bank …). Nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Tìm....
  PG Bank - 7 ngày trước
 • Giao dịch viên

  PG Bank - Đồng Tháp
  Thẻ, trả lương qua tài khoản, vay thế chấp sổ tiết kiệm PG Bank …). Nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Tìm....
  PG Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân

  PG Bank - Hà Nội
  • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân; • Tìm kiếm và phát triển các đại lý bán các sản phẩm dịch
  PG Bank - 16 ngày trước
 • Giao dịch viên

  PG Bank - Hải Phòng
  Thẻ, trả lương qua tài khoản, vay thế chấp sổ tiết kiệm PG Bank …). Nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Tìm....
  PG Bank - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân

  PG Bank - Đồng Tháp
  • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân; • Tìm kiếm và phát triển các đại lý bán các sản phẩm dịch
  PG Bank - 23 giờ trước
 • Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

  PG Bank - Long An
  • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân; • Tìm kiếm và phát triển các đại lý bán các sản phẩm dịch
  PG Bank - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.