Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 110
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Giao dịch viên

  PG Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Khoản, vay thế chấp sổ tiết kiệm PG Bank …). Các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ....
  PG Bank - 6 ngày trước
 • Giao dịch viên

  PG Bank - Đồng Tháp
  Thẻ, trả lương qua tài khoản, vay thế chấp sổ tiết kiệm PG Bank …). Nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Tìm....
  PG Bank - 6 ngày trước
 • Giao Dịch Viên -

  Ngân Hàng TM Xăng Dầu Petrolimex - Hà Nội
  Cập nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 19 ngày trước
 • Giao Dịch Viên _ CN Bắc Ninh

  Ngân Hàng TM Xăng Dầu Petrolimex - Bắc Ninh
  Cập nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 10 ngày trước
 • Giao Dịch Viên _ CN Hải Phòng

  Ngân Hàng TM Xăng Dầu Petrolimex - Bắc Ninh
  Cập nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách...
  Việc làm Tuổi Trẻ - 10 ngày trước
 • Nhân viên ngân quỹ

  PG Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trực tiếp kiểm đếm và phân loại tiền mặt, ngoại tệ, các giấy tờ có giá. • Thực hiện giao, nhận tiền với các Giao dịch viên và khách hàng. • Thực hiện các
  PG Bank - 30+ ngày trước
 • Giao dịch viên

  PG Bank - Ðà Nẵng
  Thẻ, trả lương qua tài khoản, vay thế chấp sổ tiết kiệm PG Bank …). Nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. Tìm....
  PG Bank - 30+ ngày trước
 • Nhân viên Ngân quỹ

  PG Bank - Đồng Tháp
  • Trực tiếp kiểm đếm và phân loại tiền mặt, ngoại tệ, các giấy tờ có giá. • Thực hiện giao, nhận tiền với các Giao dịch viên và khách hàng. • Thực hiện các
  PG Bank - 18 ngày trước
 • Phòng Xử lý và Thu hồi nợ

  PG Bank - Hà Nội
  1. Quản lý nợ xấu, nợ có dấu hiệu bất thường: • Nắm bắt được thực trạng các khoản nợ xấu, nợ có dấu hiệu bất thường tại các Chi nhánh chuyên quản • Phối hợp
  PG Bank - 30+ ngày trước
 • Nhân viên Quản lý tín dụng

  PG Bank - Đồng Nai
  Cho PG BANK. Định của PG BANK. Vi phạm chính sách tín dụng của PG BANK; Đại diện cho PG BANK trên hồ sơ tín dụng....
  PG Bank - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.