Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 102
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân viên Thu nợ hiện trường,

  OCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhận danh sách khách hàng cần thực hiện thu nợ tại nhà Thực hiện việc thu hồi nợ tại nhà Báo cáo kết quả thu hồi nợ tại nhà Thực hiện các công việc khác
  OCB - 9 ngày trước
 • Kiểm soát viên Kiểm soát giải ngân tín dụng

  OCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Kiểm soát các hồ sơ tín dụng trước giải ngân theo qui trình qui định tín dụng OCB. Kiểm soát phát bảo lãnh, hạn mức đủ điều kiện phát hành LC, nhập/xuất TSĐB…...
  OCB - 10 ngày trước
 • Nhân viên Quản lý chất lượng,

  OCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Kiểm tra định kỳ, đột xuất, đánh giá chất lượng liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, thu hồi nợ và kinh doanh Đánh giá các hoạt động kiểm soát và khuyến nghị
  OCB - 2 ngày trước
 • Nhân viên-Chuyên viên Kiểm soát Giải ngân Tín dụng

  OCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Kiểm soát hồ sơ tín dụng trên toàn hệ thống. - Kiểm soát phát hành bảo lãnh, LC,… - Đảm bảo tuân thủ quy trình quy định, sản phẩm của Ngân hàng. - Duyệt
  OCB - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Tư vấn - RB, Trung tâm RB Phan Châu Trinh, PGD Phan Châu Trinh

  OCB - Ðà Nẵng
  Triển khai thực hiện chương trình tiếp thị chung, sự kiện quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ OCB. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng....
  OCB - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Quan hệ khách hàng

  OCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  OCB. Thị và phát triển dịch vụ thẻ và mạng lưới các đại lý chấp nhận thẻ do OCB phát. Tổ chức tiếp....
  OCB - 23 ngày trước
 • Chuyên viên Tư vấn

  OCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Triển khai thực hiện chương trình tiếp thị chung, sự kiện quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ OCB. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng....
  OCB - 23 ngày trước
 • Chuyên viên Phát triển sản phẩm

  OCB - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Triển khai các Chinh sách, sản phẩm dịch vụ dành cho đối tượng khách hàng thuộc phân khúc của Khối. - Phối hợp với Trung tâm Marketing khảo sát và xác định
  OCB - 26 ngày trước
 • Nhân Viên Telesales Ngân Hàng OCB

  Ngân Hàng Phương Đông - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Gọi điện thoại theo data được cung cấp sẵn (Nhóm khách hàng thuộc công ty ưu tiên). - Tư vấn, giới thiệu về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. - Khai thác,
  Careerlink VN - 7 ngày trước
 • Nhân viên Thu nợ hiện trường,

  OCB - Việt Nam
  Nhận danh sách khách hàng cần thực hiện thu nợ tại nhà Thực hiện việc thu hồi nợ tại nhà Báo cáo kết quả thu hồi nợ tại nhà Thực hiện các công việc khác
  OCB - 9 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.