Logo


Hiển thị việc làm 1 - 4 trong tổng số 4
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân Viên Quản Lý Kho

  Nippon Paper Việt Hoa Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Báo cáo, quản lý, ghi chép tồn kho, tình hình sử dụng, số lượng nguyên vật liệu nhập vào kho. - Báo cáo, quản lý, ghi chép xuất kho, nhập kho sản phẩm. -
  Vietnam Works - 23 ngày trước
 • Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

  Nippon Paper Việt Hoa Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Báo cáo, quản lý, ghi chép, xác nhận thực tích sản xuất của ngày hôm trước. - Liên kết với các bộ phận khác, nắm bắt được công việc vận hành, tình trạng đơn
  Vietnam Works - 23 ngày trước
 • Nhân Viên - Trưởng Nhóm Bảo Trì

  Nippon Paper Việt Hoa Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh
  - Phụ trách các công việc liên quan như điều chỉnh thiết bị máy móc sản xuất,bảo trì,ghi chép hồ sơ ,báo cáo… - Phụ trách các công việc như thiết kế linh kiện
  Vietnam Works - 23 ngày trước
 • Nhân viên kế toán tổng hợp

  CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON PAPER VIỆT HOA MỸ - Thành phố Hồ Chí Minh
  Lập phiếu thu, phiếu chi, theo dõi tạm ứng nhân viên và khoản hoa hồng phải trả cho bộ phận kinh doanh,. Kết xuất, kiểm tra dữ liệu bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào...
  Indeed - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.