Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Vận Hành Nhà Kho

    Nippon Paper Việt Hoa Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh
    Thực hiện các nghiệp vụ sau đây theo chỉ thị của Quản Lý Kho. - Sắp xếp, nhập kho, xuất kho nguyên vât liệu. - Sắp xếp, nhập kho, xuất kho sản phẩm. - Sắp xếp
    Tuyencongnhan - 11 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.