Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN 07 2017

    Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế ESI - Đông Hà
    04 giáo viên. Soạn thảo 01 văn bản, thiết kế 1 phần bài giảng bằng powerpoint. (1) Ứng viên nộp hồ sơ. Ôn luyện theo nhu cầu học viên....
    Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế ESI - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.