Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 21
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Phòng giao dịch Chơn Thành, Bình Long, Phước Long - Tuyển dụng các vị trí

  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - Bình Phước
  Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân. Kiểm soát viên. Chuyên viên Khách hàng. Chuyên viên Giám sát hoạt động....
  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - 30+ ngày trước
 • Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng và Chuyên viên

  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - Bình Phước
  8.Chuyên viên Khách hàng cá nhân:. Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân. 5.Giao dịch viên :. Lập và triển khai kế hoạch thực hiện và xử lý các công việc...
  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - 30+ ngày trước
 • Thủ quỹ quận Phú Nhuận

  Ngân hàng TMCP Đông Á - Bình Phước
  Thực hiện các công việc của nhân viên Ngân quỹ khi nhân viên vắng mặt. Tham gia tổ chức phân công công việc và hướng dẫn, phát triển các nghiệp vụ, kỹ năng cần...
  Viecoi - 28 ngày trước
 • Giám Đốc Nhân Sự Sản Xuất; USD – N

  MegaCEO.com - Bình Phước
  Nhân viên chính thức. Chức năng hành chính;quản lý cán bộ và nhân viên. Xây dựng kế hoạch lựclương lao động, tuyển dụng, bố trí nhân sự....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 11 ngày trước
 • Trưởng-Phó phòng Khách hàng

  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - Bình Phước
  Quản lý và phát triển nhân viên trong phòng. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng Khách hàng theo định kỳ....
  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - 30+ ngày trước
 • Nhân Viên IT

  FSC Việt Nam - Bình Phước
  Công nhân/ Nhân viên. Viễn thông, Công nghệ TT. Hỗ trợ các thành viên của Công ty trong quá trình cài đặt, sử dụng và xử lý sự cố đối với các hệ thống trên....
  Tuyencongnhan - 14 ngày trước
 • Quản Lý Mại Vụ Nhãn Hàng Mykolor Tỉnh Bình Phước

  4 ORANGES CO., LTD - Bình Phước
  Ngoài ra Công ty có mua thêm bảo hiểm tai nạn 24h cho nhân viên. Chịu trách nhiệm về việc quản lý Nhân viên dưới quyền trực tiếp về thời gian làm việc, đề nghị...
  Tim viec nhanh - 23 giờ trước
 • Production Manager

  HR Strategy - Bình Phước
  Thực hiện lại trainning sản phẩm của công ty cho nhân viên thị trường, nhân viên kinh doanh. Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực...
  Viecoi - 20 giờ trước
 • Kỹ Sư Cơ Khí

  FSC Việt Nam - Bình Phước
  Triển khai thiết kế cơ điện.  Tiếp nhận chuyển giao thiết bị từ chuyên gia Châu Âu.  Đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm:....
  Tuyencongnhan - 7 ngày trước
 • Kỹ Sư Tự Động Hóa

  FSC Việt Nam - Bình Phước
  Triển khai thiết kế hệ thống điện.  Đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm:.  Tiếp nhận chuyển giao phần cứng và phần mềm tự động hóa từ chuyên gia Châu Âu....
  Tuyencongnhan - 7 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.