Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 48
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng, Chuyên viên và Giao dịch viên

  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - Thái Bình
  Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của bộ phận Hỗ trợ phát triển kinh doanh theo định kỳ....
  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - 30+ ngày trước
 • Quản Đốc Xưởng Sản Xuất

  DỆT MAY HOÀNG DŨNG - Thái Bình
  Lập kế hoạch sản xuất căn cứ vào lệnh sản xuất từ phòng Kinh doanh - Triển khai, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch - Tham mưu cho Ban Giám đốc...
  Tuyencongnhan - 1 ngày trước
 • Trưởng Ca Sản Xuất

  BÁNH KẸO BẢO HƯNG - Thái Bình
  Công nhân/ Nhân viên. Kỹ năng lập kế hoạch. Giám sát nhân viên vận hành máy móc thiết bị. Lập kế hoạch tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm....
  Tuyencongnhan - 29 ngày trước
 • Trưởng Phòng Đào Tạo Trung Tâm Anh Ngữ Ocean Edu

  Giáo Dục Đại Dương - Thái Bình
  Kế hoạch khai giảng. Lập kế hoạch tuyển sinh; Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân. Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh....
  Careerlink VN - 1 ngày trước
 • Trưởng Phòng Nhân Sự

  Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình - Thái Bình
  Xây dựng , các kế hoạch hành chính nhân sự của Công ty hàng năm. Đào tạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các nhân viên....
  Careerlink VN - 5 ngày trước
 • Trưởng Phòng Kỹ Thuật May Mặc

  May Xuất Khẩu Thái Bình - Thái Bình
  Lập kế hoạch huấn luyện và đào tạo nhân viên trong Phòng.. Huấn luyện và kèm cặp nhân viên. Tạo động lực cho nhân viên làm việc....
  Vietnam Works - 8 ngày trước
 • GIÁM SÁT BÁN HÀNG Thái Bình

  DIANA UNICHARM - Thái Bình
  Quản lý các nhân viên Tiếp thị:. Sơ tuyển, hướng dẫn đào tạo, kiểm tra chấp hành nội quy của nhân viên tiếp thị - Đôn đốc nhân viên tiếp thị trong thực hiện chỉ...
  Vieclam Vietnam - 23 ngày trước
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

  BÁNH KẸO BẢO HƯNG - Thái Bình
  Kỹ năng lập kế hoạch. Kỹ năng lãnh đạo nhân viên. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng....
  Tuyencongnhan - 29 ngày trước
 • Trưởng Phòng Kế Hoạch

  BÁNH KẸO BẢO HƯNG - Thái Bình
  Quản lý, giám sát, động viên, khuyến khích nhân viên. Quản lý và điều hành công việc hằng ngày của Phòng kế hoạch (nghiệp vụ kế hoạch, nghiệp vụ kho bãi), đảm...
  Tuyencongnhan - 29 ngày trước
 • Trưởng Phòng Cơ Điện

  BÁNH KẸO BẢO HƯNG - Thái Bình
  Phân công nhân viên thực hiện kế hoạch sửa chữa và cải tiến máy móc nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì....
  Tuyencongnhan - 29 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.