Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 24
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Giao dịch viên

  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - Ninh Thuận
  Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân. Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều...
  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - 21 ngày trước
 • NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - NINH THUẬN

  Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Ninh Thuận
  Đối với nhân sự chấp nhận đi làm xa:. Lập báo cáo & kế hoạch công tác theo quy định. Sắp xếp theo nhu cầu ứng tuyển của ứng viên....
  Careerlink VN - 22 ngày trước
 • KỸ SƯ TRẮC ĐẠC - NINH THUẬN

  Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Ninh Thuận
  Đối với nhân sự chấp nhận đi làm xa:. Lập phương án và kế hoạch trắc địa, quản lý, thực hiện công tác đo đạc, trắc địa tại công trình....
  Careerlink VN - 22 ngày trước
 • KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG - NINH THUẬN

  Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Ninh Thuận
  Đối với nhân sự chấp nhận đi làm xa:. Giám sát, hướng dẫn thực hiện kế hoạch bảo trì. Lập kế hoạch bảo trì, danh sách vật tư, nguồn lực, dự toán để thực hiện....
  Careerlink VN - 22 ngày trước
 • NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH - THƯ KÝ PHIÊN DỊCH - NINH THUẬN

  Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Ninh Thuận
  Đối với nhân sự chấp nhận đi làm xa:. Đôn đốc, nhắc nhở các phòng/ban thực hiện báo cáo, kế hoạch công tác. Biên phiên dịch/ Thông dịch viên....
  Careerlink VN - 22 ngày trước
 • CỬ NHÂN KINH TẾ XÂY DỰNG - NINH THUẬN

  Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Ninh Thuận
  Đối với nhân sự chấp nhận đi làm xa:. Kiểm tra tổng mức đầu tư dự án, lập kế hoạch vốn cho công trình. Sắp xếp theo nhu cầu ứng tuyển của ứng viên....
  Careerlink VN - 22 ngày trước
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân

  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - Ninh Thuận
  Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân. Ninh Thuận - Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Nguyễn Văn A. Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu...
  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - 7 ngày trước
 • Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

  Thành Đông Ninh Thuận - Ninh Thuận
  Lên kế hoạch và thực hiện công tác thiết kế theo định hướng marketing của Phòng. Phối hợp nhân viên phụ trách trưng bày giám sát việc thiết kế, thi công các...
  Careerlink VN - 21 ngày trước
 • Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Ninh Thuận

  SX-TM-DV Qui Phúc - Ninh Thuận
  Nhân viên chính thức. Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Ninh Thuận. Có sức khỏe, chịu áp lực công việc cao, chấp nhận đi công tác xa....
  Việc làm Tuổi Trẻ - 7 ngày trước
 • Chuyên viên Giám sát hoạt động

  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - Ninh Thuận
  Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao....
  Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt - 21 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.